Faaliyet Alanı: 

    Yazı İşleri Müdürlüğü ,Mahalli İdareler Müdürlüğü ,İdare Kurulu Müdürlüğü ,Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ,Hukuk İşleri Müdürlüğü ,Özel Kalem Müdürlüğü, İlçe Güvenlik Bürosu, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı gibi müdürlükler Kaymakamlığımızda Yazı İşleri Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 

    Ayrıca; Bilgi Edinme ,İnsan Hakları ,Bimer ,Tüketici Hakem Heyeti ve İnternet ile ilgili işlerde müdürlüğümüzce yürütülmektedir. 

    Yerleşim Durumu:

    Hükümet Konağında; 1 Müdür ve 5 Memur odası olmak üzere 6 odadan müteşekkildir.

    Personel Durumu;

    2 Şef ,4 V.H.K.İ,1 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Şoför personelimiz vardır.

 
 
 
 
 
Cem BİLGE
Yazı İşleri Müdür V.
 
 
 
Arif GÜVEN
Yazı İşleri Şefi
 
 
 
 
 
Fatih ÖMÜR
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
(Kaymakamlık İdari ve Mali İşler - İlçe Güvenlik İşleri) 
 
 
 
 
Gülnur SOLMAZ
Bilgisayar İşletmeni
(Yazı İşleri Evrak Takip) 
 
 
 
Başak BALOĞLU
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
(Yazı İşleri Evrak Kayıt) 
 
 
 
Merve Ünlü SAYGIN
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
(Yazı İşleri Evrak Kayıt) 
 
 
 
 
 
 
Serpil ÖZGÜR
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
(Tüketici Hakem Heyeti) 
 
 
 
 
Ersin SÖNMEZ
Şoför